VoorwoordErna Jansen

Waar leg je de prioriteit als gemeente met alle parkeerinnovaties?

De parkeerinnovaties volgen elkaar in snel tempo op. Waar leg je dan als gemeente de prioriteit? Om jullie inspiratie mee te geven hebben we een dossier samengesteld waarbij verschillende innovaties worden besproken.

Rutger de Croon, manager marktontwikkeling bij ElaadNL, vertelt over de Nationale Agenda Laadinfrastructuur en welke innovatieve laadoplossingen momenteel getest worden. “We hebben met alle partijen afgesproken dat laadinfra geen drempel mag zijn voor elektrisch rijden in Nederland”, zo stelt hij. Door vooraf beter na te denken waar laadinfrastructuur aangelegd wordt, kan gesteggel tussen eigenaren van elektrische voertuigen en gemeenten over het plaatsen van bijvoorbeeld een laadpaal voor een woning worden voorkomen.


Marc Moonen roept in zijn blog op tot meer sturing vanuit de parkeermarkt zelf. “Ik zou een oproep willen doen om, net als bij de klimaattafels, parkeertafels te organiseren, waarbij exploitanten, beheerders, leveranciers, gemeenten, adviseurs en belangenorganisaties samen parkeerdoelstellingen gaan benoemen.”

We vroegen daarnaast aan het Parkeerpanel welke parkeerinnovatie meer omarmd moet worden door gemeenten. Vier mensen, vier verschillende innovaties; efficiënter digitaliseren, contactloos opladen van auto’s en een landelijke VisiteApp. Zomaar een greep aan ideeën van ons panel.


Robbert Volker vertelt over een innovatieve parkeermodelsimulatie. “De werking van het model is globaal te vergelijken met de werking van een verkeersmodel of micro-verkeerssimulatie. In deze modellen wordt een wegennetwerk doorgerekend en geanalyseerd en bepaald of de aanleg van nieuwe wegen of kruispunten helpt om het verkeer beter te verwerken.”

Over innovaties gesproken; tijdens ons Parkeerbeheer Congres op 28 november in Houten zullen verschillende startups tijdens een pecha kucha vertellen waarom ze de markt willen bestormen. Daarnaast hebben we interessante sessies over onder andere het nut en de noodzaak van tenderen en Arvoo geeft de sessie: ‘op zoek naar de synergie tussen on-street en off-street parkeren’. “Klassiek gezien lijken on-street en off-street parkeren twee verschillende werelden, met ieder hun eigen benaming en uitdaging. Toch is deze tweedeling er niet in de beleving van de gemiddelde autogebruiker.” Je kunt hier meer informatie vinden over het programma.


Innovatief leesplezier!

Erna Jansen

Hoofdredacteur

erna@acquirepublishing.nl