Minder geparkeerde auto’s maken ruimte vrij voor leefbaarheid

In deze rubriek melden diverse studenten wat ze recentelijk hebben onderzocht op het gebied van parkeren en mobiliteit. Deze keer Mariska Hooijer, oud-student Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit aan de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Zij onderzocht in opdracht van Sweco en de gemeente Almelo hoe minder geparkeerde auto’s ruimte vrij maken voor leefbaarheid.


In de scriptie, met de titel ‘Parkeren nu, straks en later’, zijn landelijke sociaaleconomische/ demografische-, maatschappelijke- en ruimtelijke factoren en mobiliteitstrends in beeld gebracht die op de korte termijn (voor de komende 5 tot 10 jaar) en lange termijn (tot 2050 en later) van invloed zijn op het autobezit, -gebruik en -parkeren. “Aan de hand daarvan heb ik uiteindelijk een kansenmatrix ontwikkeld”, zegt Hooijer. Bij de verschillende ontwikkelingen wordt in de matrix aangegeven hoe waarschijnlijk het is dat deze van invloed zijn op autobezit, -gebruik en –parkeren.


Zo is de kans dat parkeervergunningen, beperken van aanbod, MaaS, stedelijke verdichting en nieuwe stedelijke ontwikkelingen zich op korte termijn ontwikkelen groot.

Voor deelconcepten, leefbaarheid, e-bike, speed-pedelec en (e-)bakfiets, mobiliteitsmanagement werkgeversaanpak voor bedrijven en gedragsinterventies is de kans gemiddeld en voor zelfrijdende technologie en hoogwaardig openbaar vervoer is de kans klein.


Het afstudeeronderzoek van Hooijer bestaat eigenlijk uit twee delen. “Ik heb in algemeenheid onderzocht hoe minder geparkeerde auto bijdragen aan een betere leefbaarheid van een stad of dorp”, vertelt Hooijer, die in juli afstudeerde. “Daarnaast heb ik een specifieke ontwerpcasus gedaan in opdracht van de gemeente Almelo. Met de casus wil ik de gemeente inspiratie geven hoe verschillende parkeerruimten in te richten wanneer deze ruimte vrijkomt. Ik heb vooral voor Almelo gekozen omdat we verschillen zien voor het westen en de rest van Nederland. Daar zijn mensen vaak toch afhankelijker van een auto.”

Leefbaarheid is één van de factoren die een invloedrijke kans heeft om het autobezit-, gebruik en -parkeren te laten afnemen en is daarom het uitgangspunt van de ontwerpcasus gericht op Almelo. Door trends en factoren is minder parkeerruimte nodig. Maar dat vraagt wel om een specifieke aanpak, zegt Hooijer. “De verschillende trends moeten goed gevolgd worden. Daarnaast is maatwerk belangrijk. Vaak zie je dat er in parkeerbeleid alleen gekeken wordt naar de parkeerkencijfers van het CROW, maar deze richtlijnen zijn niet vanzelfsprekend hanteerbaar, omdat het op lokaal niveau verschilt hoe snel de trends en factoren zich ontwikkelen. Zo is het goed te onderzoeken of alle parkeerplaatsen daadwerkelijk nodig en bezet zijn.”

Ook is het belangrijk dat de verschillende afdelingen op het gemeentehuis gaan samenwerken, vindt Hooijer. “Dat niet alleen de afdeling mobiliteit ermee aan de slag gaat, maar ook een stedenbouwkundige. Samen de ontwikkelingen gebruiken om ruimte te creëren die ten goede komt aan de leefbaarheid.” En misschien wel het belangrijkste: “Zet actief in op minder autogebruik, maar doe het samen met de bewoners. Zij moeten uiteindelijk andere modaliteiten gaan gebruiken.”


Wil je de scriptie van Mariska Hooijer lezen? Stuur haar dan een mail en ze zal het onderzoek toesturen. Heb je een bijdrage voor deze rubriek? Neem contact op met jwkerssies@acquirepublishing.nl.