Welke parkeerinnovatie zouden gemeenten meer mogen omarmen?

Welke parkeerinnovatie zouden gemeenten meer mogen omarmen? We leggen de vraag voor aan het parkeerpanel.


Marc Moonen

Heel veel innovaties gaan over alle mogelijkheden van het digitaliseren om efficiënter te kunnen handhaven en het voor de parkeerder makkelijker te maken om parkeerproducten te af te nemen, zo stelt Marc Moonen. “De gemeenten mogen daarbij meer kijken naar hoe de parkeerder deze service ervaart en vooral de communicatie naar de parkeerder toe. Geen technische uitleg van hoe het werkt, maar uitleg over wat de parkeerder er aan heeft.”

Ingrid van Wilgen, senior parkeermanager van de gemeente Almere, ziet graag een innovatie komen waardoor auto’s contactloos kunnen worden opgeladen. “Er zijn alternatieven voor de huidige fossiele brandstoffen, waarvan op dit moment naar elektrisch rijden de voorkeur uitgaat als eerste optie. We richten ons nu met zijn allen heel erg op het elektrificeren van voertuigen en dat betekent op dit moment dat we ons heel erg focussen op een goede laadinfrastructuur op straat en in garages. De vraag die hierbij om de hoek komt is in hoeverre we voor de komende jaren heel Nederland op straat en in garages moeten volproppen met laadpalen. Een innovatie die hierbij in de toekomst zou kunnen helpen is die van het contactloos laden.”

Ingrid van Wilgen

Ernst Bos

Volgens Ernst Bos van Spark moeten gemeenten veel meer gebruik maken van data, om te voorkomen dat de communicatie verzandt in een nietes-welles over meningen. “Het zou goed zijn als parkeerbeleid nog meer gebaseerd is op echte data en onderzoeksresultaten. We weten veel meer over autobezit en -gebruik dan in vigerend parkeerbeleid is meegewogen.” We kunnen tegenwoordig dankzij de scanauto veel nauwkeuriger de bezetting van parkeerplaatsen bepalen en het gebruik van elektrische laadpalen, zo stelt Bos. “Toch is het gestructureerd bewaren en verzamelen van data bij gemeentes geen vast onderdeel van de dagelijkse praktijk. Data-analisten – als die er zijn – besteden hun tijd meer aan data verzamelen dan aan data analyseren. Hierdoor ontbreekt het veel gemeentes aan snel beschikbare informatie om adequaat te kunnen reageren op ongefundeerde stellingen en meningen. Gemeentes zouden daarom het management van parkeerinformatie veel meer moeten omarmen.”

Paul van Loon van Empaction pleit voor een landelijke VisiteApp. “Jaren geleden is al bedacht dat het veel handiger is als je je bezoek kunt machtigen om zichzelf aan te melden. Die hoeven dan namelijk maar één keer hun eigen kenteken in te voeren. En als je dat inzicht hebt, dan snap je ook dat het dan handig is om landelijk gezien één app te hebben, de VisiteApp, die aanmeldingen via machtiging regelt voor alle verschillende BezoekersApp’s. Enig pijnpunt, zo lijkt het, is dat concurrenten moeten samenwerken om zo’n machtigingsplatform voor bezoekersparkeren te implementeren. En dat gebeurt niet eerder dan dat gemeenten zich hard gaan maken voor zo’n platform.”

Paul van Loon

Moonen zou graag ook een groep vergeten parkeerders onder de aandacht willen brengen. “De vergeten parkeerder is de gehandicapte parkeerder en de innovatie is een app waarop gehandicaptenparkeerplaatsen zijn aangegeven. Ze kunnen direct zien welk parkeerregime voor de gehandicapten geldt in de stad/straat, waar ze zijn en waarmee ze ook nog eens hun parkeeractie kunnen starten middels het belparkeer-principe.”


Volgens Van Loon moet er ook nodig wat gedaan worden aan de worsteling rondom de blauwe zones. “Populair bij burgers en winkeliers, maar een showstopper voor de digitale parkeerketen. Vanuit de uitvoering wil iedereen ervan af. En terecht. Maar het logische alternatief, betaald parkeren met de eerste twee uur gratis, wordt allesbehalve massaal omarmd. Blijkbaar zijn er beren op de weg die ik niet zie. Ik weet dat Desyde de Blue Zone App op de plank heeft liggen. Dit is een simpele variant op de apps voor belparkeren.

Een Blauwe Zone krijgt dan ook een zonecode en je meldt je met je kenteken aan bij de NPR. Je hebt dan geen parkeerschijf meer nodig, want de handhaver kan in de NPR eenvoudig checken wanneer je bent aangemeld”, zegt Van Loon. “Eigenlijk is het gewoon belparkeren, maar dan gericht op het feit dat er aan de voorkant gedurende een bepaalde periode een nultarief wordt gehanteerd. Wat deze app extra doet is je automatisch afmelden na deze periode.”

Innoveren is niet alleen het verduurzamen van het parkeren en de parkeerketen, zo besluit Van Wilgen haar betoog, maar zorgen voor een duurzame mobiliteitsketen. En dat is dus niet alleen: optimaliseren van parkeerverwijssystemen met als voordeel CO2-reductie door minder zoekverkeer, zelfparkerende auto’s, meer gebruik van zonne-energie (apparatuur maar ook daken van garages), innovatieve oplossingen juist als duurzaamheidseis in aanbestedingen, flexibilisering in het parkeerbeleid, optimaliseren van de parkeercapaciteit en aanpassen van de parkeernormen.