BlogDe Parkeermeneer

Kom uit de comfortzone, mijn liefste

Om de uitstoot van fijnstof omlaag te brengen willen gemeenten het autogebruik terugdringen.

De milieuzone is daarbij de bekendste maatregel. Er zijn daarnaast gemeenten die verder gaan. De stad moet autoluwer worden. Ze zetten daarvoor twee maatregelen in. Het aanpassen van de verkeerscirculatie voorkomt doorgaans verkeer door de stad. De andere maatregel is het verhogen van de parkeertarieven.

Het is opvallend dat het beleid zich hierbij richt op, in P+R termen gesproken, het bestemmingsverkeer. Hogere parkeertarieven moeten leiden tot minder auto’s van bezoekers. Aan vervuiling bij de bron (lees: bewoners) doet men over het algemeen niets. Raar, want in de meeste gevallen is dit toch de grootste groep parkeerders in een stad.

Voor een deel van de automobilisten die overstappen op een ander vervoermiddel is de motor of scooter een alternatief. Dan kunnen ze op de stoep nog gratis parkeren ook.

Maar het meest opvallend is wellicht dat de parkeerbedrijven zich zo weinig laten horen buiten de vakmedia. Met de huidige stand der techniek zijn zij bij uitstek geschikt om doelgroep gericht te reguleren. Laat bewoners ook betalen naar gebruik! Laat motorfietsen ook betalen op basis van kenteken (of bekeur ze als ze op de stoep staan)! Voer betaald parkeren in voor scooters of zelfs fietsen! De wet maakt het mogelijk en de stand van de techniek nu ook.

De sector zou wat meer kunnen tonen wat ze in hun mars heeft. Niet alleen binnen het werkveld, maar juist daarbuiten. De politiek reageert tegenwoordig meer op wat er in de algemene media verschijnt, dan op een doorwrocht stuk in een vakblad. Het is niet alleen belangrijk dat de ambtenaar weet hoe het werkt, maar ook de wereld om hem heen heeft wat basiskennis nodig. Zwengel een discussie aan. Dat heeft waarschijnlijk voor de dag van morgen geen effect, maar tegen de tijd van de volgende verkiezingen wel.

Schrijft u de volgende parkeermeneer?

Wie is de parkeermeneer? Misschien ben jij het wel. Ook een bijdrage leveren? Wil je meer weten? Stuur een mail naar jwkerssies@acquirepublishing.nl. Publicatie vindt in overleg plaats waarbij anonimiteit gegarandeerd is.