BlogMarja Ruigrok, wethouder Verkeer & Vervoer van de gemeente Haarlemmermeer

Groei in goede banen


Sinds januari 2019 ben ik wethouder van de gemeente Haarlemmermeer met in mijn portefeuille onder andere Verkeer en Vervoer. Wat een geweldig vakgebied is dat. Op het ene moment overleg ik met inwoners over de aanleg van een verkeersdrempel en op het andere moment pleit ik bij het Rijk voor de doortrekking van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp. Ik zie de uitvoering van mijn besluiten letterlijk op straat, hoe leuk is dat. Maar we kunnen niet alles. We bewegen steeds meer, of dat nu per fiets, openbaar vervoer of met de auto is. Alle vormen van mobiliteit groeien en daardoor wordt het steeds drukker op de weg en op het spoor. Sinds ik in Haarlemmermeer woon groeit ook mijn “fietsmobiliteit” en ben ik een ware fietsambassadeur geworden die iedereen wil laten zien dat fietsen een heerlijke beleving is.

Haarlemmermeer ligt midden in de Randstad en is goed bereikbaar. Dat willen we graag zo houden, maar hoe doen we dat? Welke oplossingen moeten we bedenken? Hoe gaan we in de toekomst naar ons werk? En kiezen we bij het inrichten van een nieuwe wijk voor parkeren, groen of spelen? Komen er meer deelauto’s of fietsen? En waar stallen we die? Ondernemers en inwoners hebben veel wensen. Om Haarlemmermeer nu en in de toekomst bereikbaar te houden werk ik dagelijks aan het creëren van meer fietspaden, uitbreiding van het openbaar vervoer en betere doorstroming op de weg. Maar niet alles kan financieel dus dat vergt een zorgvuldige afweging.

Naast wethouder Verkeer en Vervoer in Haarlemmermeer ben ik ook lid van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam, een samenwerkingsverband van 15 gemeenten (van Edam-Volendam tot Uithoorn – en Haarlemmermeer natuurlijk) op het gebied van verkeer en vervoer met een begroting van ruim 400 miljoen euro per jaar. Dat geld hebben we hard nodig. We verwachten dat de komende jaren meer mensen zich vestigen in deze regio, dat er meer arbeidsplaatsen worden gecreëerd en dat het toerisme een behoorlijke groei zal meemaken. Een dynamische regio met veel kansen voor de economie, maar ook met veel uitdagingen. De grootste uitdaging in mijn ogen ligt in de schaalsprong voor woningbouw en het daarbij horende motto ‘’eerst bewegen dan bouwen’’. Oftewel eerst openbaar vervoer faciliteren, fietspaden en wegen aanleggen en daarna nieuwe woonwijken bouwen. Dat moet vanaf het begin goed zijn en daar zet ik op in!