INNOVATIE IN KAART

www.trajan.nl

FIETSPARKEERDUURONDERZOEK

Moet je als aanbieder fietsparkeerplekken realiseren voor de behoefte op piektijden? Of juist niet? En wat is de verdeling kort- en langparkeerders eigenlijk? Om dit soort informatie te achterhalen maken we gebruik van het door onszelf ontwikkelde Testudo-model. Daarmee kunnen wij een nauwkeurig beeld geven van het verloop van de vertrekkende, aankomende en stilstaande fietsen gedurende de dag.


Kijk voor meer informatie op www.trajan.nl

WG-plein 516 | 1054 SJ AMSTERDAM

info@trajan.nl | www.trajan.nl