Studeren op parkeren

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Roy Septer

Toekomstig parkeerbeleid bepalen voor supermarktketen Jumbo


In deze rubriek melden diverse opleidingen wat ze recentelijk hebben gedaan op het gebied van parkeren. Deze keer Roy Septer, student ondernemerschap en retailmanagement, die voor zijn afstudeeronderzoek het parkeerbeleid van supermarktketen Jumbo onder de loep neemt.

Het afstudeeronderzoek van Roy Septer moet handvatten opleveren om het juiste parkeerregime te bepalen voor de verschillende Jumbovestigingen, zowel in de stad als in landelijk gebied. “Jumbo heeft een behoorlijke groeispurt gemaakt. Er zijn veel supermarkten bijgekomen die vaak te maken hebben met een hoge parkeerdruk. Ik ga onderzoeken hoe winkels het beste hun parkeerbeleid kunnen bepalen.”

Septer heeft inmiddels het vooronderzoek afgerond. Hij sprak met mensen van verschillende afdelingen binnen de supermarktketen die te maken hebben met parkeren. “Ik wilde er vooral achter komen hoe nu het parkeerbeleid bij de winkels wordt bepaald.” Septer leerde in het vooronderzoek dat er nu nog geen handleiding bestaat voor het parkeerbeleid. “Vaak wordt toch op basis van onderbuikgevoelens beslist. Er is nog geen eenduidige parkeervisie en die moet er wel komen.”


Concreet gaat Septer onderzoeken welk parkeerregime wanneer het beste is. Dus wanneer richt je een blauwe zone in, wanneer maak je gebruik van een parkeergelegenheid met slagbomen en wanneer kun je gratis parkeren.

“Ik ga nu een enquête houden onder het winkelend publiek. Willen mensen bijvoorbeeld best 1 euro betalen om dichtbij te parkeren en vinden ze het een probleem om gratis te parkeren waarbij ze vervolgens een paar honderd meter moeten lopen? Dat soort vragen ga ik stellen.” De klantbeleving zal centraal staan in het parkeerbeleid van Jumbo, zegt Septer. “Te veel handelingen uitvoeren om een auto te kunnen parkeren werpt drempels op. Als het onderzoek is afgerond, weten we welke manieren er zijn om die drempels weg te nemen.”

Naast de enquête onder klanten gaat Septer ook in gesprek met mensen uit het werkveld zoals professoren die zich met parkeren bezighouden en werknemers van adviesbureaus. De antwoorden uit de enquête en de verschillende interviews zullen uiteindelijk de handleiding voor het parkeerbeleid van de supermarktketen gaan bepalen.


Heb je een bijdrage voor deze rubriek? Neem contact op met erna@acquirepublishing.nl