BlogDe Parkeermeneer

Parkeerindustrie, doe ook eens wat voor het klimaat!

Dat de uil van Minerva gevlogen is, maakt de kans dat rekeningrijden wordt ingevoerd ietsje kleiner.

Nee, ik ben geen klimaatscepticus, maar heb mijn twijfels waarop de plannen voor het autoverkeer zich ontvouwen. Daar waar overstappen naar zero-emissievoertuigen een logische stap is, is rekeningrijden dat niet. Voer een MKBA uit op het onderwerp en al snel blijkt dat rekeningrijden alleen een positief saldo oplevert als de kosten van de maatregel (deels) terugvloeien naar de automobilist.

In de oude plannen werd het autobezit goedkoper. Lagere BPM en dat soort dingen. Gevolg: meer auto’s die minder gaan rijden maar wel meer plaats innemen. Met andere woorden, daar waar je het ene probleem oplost creëer je een tweede.

Beter is het om het stilstaan te belasten. Schaf bewonersvergunningen in hun huidige vorm af. Ga over op een constructie waarbij je als vergunninghouder een beperkt aantal gratis uren mag parkeren en dat je voor de extra uren moet bijbetalen. Autobezit voor de leuk wordt daarmee relatief kostbaar. Dit leidt tot minder autokilometers, een grotere markt voor gedeeld autogebruik, een kleiner ruimtebeslag in steden. Maar misschien is het belangrijkste dat een parkeerplaats waarde krijgt en parkeerplaatsen geen kostenposten meer zijn in de ontwikkelingen, maar een reële waardetoevoeging aan huis of voorziening.

Een ander effect is dat je voorkomt dat de kosten komen te liggen bij diegenen die de auto het meest nodig hebben. Je voorkomt ook dat je een hele infrastructuur moet inrichten die het aantal kilometers bijhoudt dat een individuele automobilist heeft gereden. Wat met de Algemene Verordening Gegevensbescherming nog een hele klus gaat worden. Voor de parkeerindustrie een gelegenheid om de handschoen op te pakken. Breng een dergelijke oplossing voor een schonere wereld voor het voetlicht. Het doorrekenen van een nationaal parkeerplan dat uitgaat van deze principes, kan een eerste stap zijn.