VoorwoordErna Jansen

Uit de auto door een MaaS-app,
hoe doen we dat?

Het tweede digitale magazine van PARKEER24 gaat over Parkeren en MaaS. Een veelgebruikt containerbegrip. Een term waar iedereen in mobiliteitsland wel iets van vindt.

Mobility as a service moet zorgen voor een bereikbaarder en duurzamer Nederland, waarbij reizigers, studenten en forenzen de reis via een MaaS-app gaan plannen, boeken en betalen.

Maar hoe krijg je ons gewoontedieren uit de auto? “Dat is geen makkelijke klus, want de auto pakken om naar je werk te gaan is een schoolvoorbeeld van gewoontegedrag”, schrijft gedragspsycholoog Marenne Vlieg in haar gastblog. Om nieuwe gewoontes aan te leren, moeten mensen heel bewust voor zichzelf bepalen waarom, en plannen hoe ze vervangend vervoer gaan inzetten. Het idee dat automobilisten niet meer de vrijheid hebben om zelf te bepalen wanneer de reis van A naar B begint, kan weerstand oproepen, stelt Vlieg.

‘Als de pijn het grootst is,

is de kans op verandering het grootst’. Doorpakken dus!

Het ministerie van IenW is druk doende met het optuigen van de zeven MaaS-pilots. De aanbesteding voor de pilots in Amsterdam en Eindhoven zijn inmiddels gestart. Projectleiders Finn van Leeuwen en Mariska Slots vertellen erover in dit magazine. Ook Mister MaaS Eric Mink doet zijn verhaal. De projectleider van het ministerie vertelt dat parkeren een wezenlijk onderdeel is van de te ontwikkelen MaaS-apps. “Ook parkeerplaatsen en laadpalen moeten te vinden zijn in MaaS-apps. Dat is een eis die we als ministerie hebben gesteld aan de partijen die meedingen naar de zeven MaaS-pilots.”


Het Parkeerpanel hebben we gevraagd wanneer de leden vinden dat Mobility as a Service een succes is.

Sebastiaan Dommeck zegt in het artikel: “Het succes wordt uiteindelijk bepaald door de mate waarin reizigers de dienst ook daadwerkelijk gaan gebruiken in hun afwegingen.” Dommeck sprak ook tijdens de New Mobility Experience. Hij zei toen: “MaaS is het mogelijk maken van een ontzorgde reis van A naar B.” Een schone taak voor alle betrokken pilots om dit te bewerkstelligen. Hopelijk is er goed nagedacht over hoe je ervoor zorgt dat mensen de auto laten staan en de reis gaan plannen, boeken en betalen via een MaaS-app. Aan de andere kant is de tijd van verandering wel aangebroken nu de parkeertarieven nog verder stijgen, de congestie toeneemt en iedereen het erover eens is dat de CO2-uitstoot drastisch naar beneden moet. "Als de pijn het grootst is, is de kans op verandering het grootst." Doorpakken dus!
Veel leesplezier!

Erna Jansen

Hoofdredacteur

erna@acquirepublishing.nl