Studeren op parkeren

Radboud Universiteit Nijmegen

Titia van Dam

Welke factoren zijn van belang om het autobezit in een nieuwbouwwijk terug te dringen?


In deze rubriek melden diverse studenten wat ze recentelijk hebben onderzocht op het gebied van parkeren en mobiliteit. Deze keer Titia van Dam, student Milieu- en Maatschappijwetenschappen. Zij onderzoekt voor de gemeente Nijmegen welke factoren van belang zijn om het autobezit, in de nog te bouwen wijk Vossenpels Noord, terug te dringen.


“Het is veel werk, maar ik weet dat de gemeente Nijmegen mijn aanbevelingen gaat gebruiken.

Dat maakt al het werk zinvol”, antwoordt Van Dam op de vraag of het onderzoek veel tijd in beslag neemt. Voor het onderzoek heeft ze vergelijkbare casussen bekeken in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. “Ook heb ik gesproken met de inhoudsverantwoordelijke voor deze casussen. Daarnaast heb ik verschillende onderzoekers en mensen van adviesbureaus geïnterviewd en ben ik langs geweest bij inwoners van omliggende wijken van Vossenpels Noord. Op deze manier wil ik een realistische kijk ontwikkelen op de materie en tot de juiste bevindingen komen.”

Lage parkeernorm

Van Dam vroeg aan geïnterviewden onder meer of een lage parkeernorm in Vossenpels Noord zal zorgen voor minder autobezit bij bewoners. “Alleen minder parkeerplaatsen gaat niet zorgen voor minder autogebruik. Het gaat om het totale aanbod. Een deel van de geïnterviewde bewoners wil best de auto van de hand doen, maar dan moet er een goed aanbod zijn van deelauto’s en -fietsen en ov-verbindingen in de buurt.” Oudere mensen vertelden Van Dam afhankelijk te zijn van een auto. “Maar over het algemeen lijkt er animo te zijn voor minder autobezit.”


Van Dam, in haar vrije uurtjes buschauffeur in het stads- en streekvervoer rondom Nijmegen, heeft nog wel een tip voor gemeenten. “Probeer vooral samen met bewoners tot oplossingen te komen, in plaats van beslissingen op te leggen.”

Ook het juridisch vastleggen van het gebruik van een parkeerplaats is belangrijk. “Bijvoorbeeld hoe autobezitters betalen voor het gebruik van een parkeerplaats. Hoe zorg je ervoor dat autobezitters financieel worden gestimuleerd hun auto weg te doen? Je wil geen parkeeroverlast in omliggende wijken creëren.”

De ruimte die ontstaat door minder parkeerplaatsen in de wijk moet worden ingevuld door voorzieningen waar bewoners achter staan, zegt Van Dam. “Denk bijvoorbeeld aan speelplaatsen voor kinderen of het aanleggen van groen in de wijk.”


Geïnteresseerd naar alle bevindingen en aanbevelingen van Titia van Dam? Stuur haar een mail en ze stuurt je haar scriptie.


Heb je een bijdrage voor deze rubriek? Neem contact op met jwkerssies@acquirepublishing.nl