Schone lucht voor Londen met parkeerapp

Parkeerapp RingGo breidt uit met Emissions Based Parking (EBP). Dit nieuwe systeem draagt bij aan de reductie van voertuigenuitstoot en aan het verbeteren van de luchtkwaliteit door in te spelen op het gedrag van Londense automobilisten.


Door Reinoud Schaatsbergen


De update van RingGo’s parkeerapp combineert data uit kentekenregistratie en de Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) om automatisch de parkeertarieven aan te passen op basis van de emissies die de parkerende auto uitstoot. Deze EBP werd eerder in Westminster, Islington en Camden geïmplementeerd als een oplossing voor dieseluitstoot, maar in augustus 2018 is een uitgebreide versie van het systeem gelanceerd in Londen, die rekening houdt met de emissie, de brandstofsoort en het bouwjaar van het voertuig. Hierdoor loopt het systeem nu mee in de Euro 6-norm van de Europese emissiestandaard.
De app zorgt ervoor dat automobilisten in het centrum van Londen (officieel City of London) minder parkeergeld betalen als hun auto milieuvriendelijk is. Gebruikt de auto schonere benzine of diesel, dan betalen gebruikers een standaardprijs, terwijl ze meer moeten betalen voor auto’s met schadelijkere brandstof én als er contant wordt betaald.
Bovendien informeert de app nu de gebruiker over de impact van zijn auto als hij parkeert, wat hem moet stimuleren om voor alternatief vervoer te kiezen. De app richt zich specifiek op de autoritten van 2 kilometer of minder, wat 41 procent is van alle ritten in Londen. Die zijn relatief aanzienlijk vervuilender dan langere ritten.


Milieu- en sociale impact

RingGo is een provider van contactloos parkeren, aangeboden door 22 Londense overheidsinstanties binnen 138 stadsdelen. Veel van die stadsdelen zijn door de Europese Unie opgelegd om de luchtkwaliteit te verbeteren, met aanzienlijke druk vanuit de publieke sector. Lage- en zero-emissiezones gelden meestal als antwoord op dit probleem, al is de uitwerking hiervan vaak niet ideaal.

RingGo’s EBP heeft echter bewezen effect op het verminderen van de autoritten. Zo zijn parkeersessies door diesels in het centrum van Londen vrijwel direct na de invoering van de EBP gereduceerd met 100 tot 150 per dag (10 procent van het totaal). Een vergelijking tussen de periode augustus tot november in 2018 en dezelfde periode in 2017 toont bovendien een verlaging van 33 procent in vervuilende diesels van voor 2015 en van 81 procent van dieselauto’s uit 2005 of eerder. Elektrische en hybride auto’s zagen juist een toename van respectievelijk 57 procent en 142 procent, al is hierin geen rekening gehouden met andere factoren. Desalniettemin is uit de luchtkwaliteitsdata van het Kings College London gebleken dat de vervuiling in het centrum is gedaald.


Hoogste prioriteit

Kay English, trafficmanager van de City of London, liet weten tevreden te zijn met de implementatie van RingGo’s EBP. “Vervuiling reduceren is een van de hoogste prioriteiten van de stad. Alle maatregelen worden overwogen. De introductie van een wisselend parkeertarief voor auto’s die meer of minder vervuilend zijn, is zo’n maatregel. Dit tarief moest toegankelijk en technisch mogelijk zijn en RingGo heeft precies dat geleverd.”

De EBP van RingGo heeft de potentie om op goedkope wijze een significante reductie in voertuigemissies in specifieke grootstedelijke gebieden te realiseren. Zo heeft de City of Westminster berekend dat er 270.000 minder hoogvervuilende autoritten per jaar wordt gemaakt als EBP daar wordt uitgerold. Vier Londense overheidsinstanties bieden het systeem momenteel aan. De verwachting is dat andere zullen volgen.