‘Fietsrekken zijn nu beter en veiliger door het keurmerk’

Stichting FietsParKeur verzorgt sinds 1999 de toetsing en certificatie van fietsparkeersystemen. Met de aanpassing van het Normstellend Document en de daarop gebaseerde Keuzewijzer heeft Stichting FietsParKeur haar dienstverlening aangepast en uitgebreid. Aan het woord Wim van der Ham, Wim Bot en Ineke Spapé, allen betrokken bij de stichting.


Door Jan Willem Kerssies


Wim van der Ham is de uitredend voorzitter van FietsParKeur. Hij is vanaf het begin betrokken bij de stichting. In twintig jaar is veel veranderd, vindt Van der Ham: “Er zijn meer mensen gaan fietsen door veilige en betere stallingen. We zijn als Nederland fietsland nummer 1 of 2 in de wereld. Aanvankelijk was het niveau van de stallingen ondermaats. Nu, twintig jaar later, zijn de rekken veel beter en veiliger. Ik denk dat hierdoor ook meer mensen zijn gaan fietsen. Daarnaast is het aantal diefstallen afgenomen door verbeterde fietsparkeerplaatsen.”


Overzicht van stallingen
“De veranderingen van de verschillende type fietsen hebben uiteindelijk geleid tot een 2.0-versie van het Normstellend Document”, zegt Van der Ham. Met de lancering van FietsParKeur 2.0 wordt een nieuwe, uitgebreidere systematiek geïntroduceerd om alle door fabrikanten aangeboden fietsparkeersystemen te keuren. “Wij geven als FietsParKeur geen aanbevelingen, maar een overzicht waar de verschillende stallingen geschikt voor zijn met daarbij de functie-eisen. Afnemers kunnen zo zien of een stalling tot zijn recht komt in de gebouwde omgeving.”

Tweemaal per jaar toetst en certificeert een onafhankelijk College van Deskundigen de systemen aan de hand van het Normstellend Document Fietsparkeersystemen. In het college zijn verschillende fabrikanten vertegenwoordigd, maar ook partijen als de Fietsersbond, SOAB Adviseurs en ProRail. Met de aanpassing van het Normstellend Document en de daarop gebaseerde Keuzewijzer heeft FietsParKeur haar dienstverlening aangepast én uitgebreid.


Voorwielmoordenaars

Wim Bot, medewerker beleidsbeïnvloeding van de Fietsersbond, is vanaf het eerste uur betrokken bij FietsParKeur. Ook hij heeft in twintig jaar de stallingen zien veranderen. “De kwaliteit van de fietsenstallingen was onvoldoende.

Voorwielmoordenaars noemden we stallingen gekscherend. Ze boden geen bescherming, maar maakten fietsen kapot”, zegt Bot die ook lid is geweest van het College van Deskundigen.


Juiste parkeersysteem

Ineke Spapé van SOAB Adviseurs is lid van het College van Deskundigen. Ze juicht de aanpassing van het Normstellend Document toe. “We moesten mee met de maatschappelijke ontwikkelingen. Vroeger had je de mountainbike, de omafiets en de dames-, heren- en kinderfiets. Tegenwoordig zijn er zoveel toepassingen. Fietsen met krat voorop, met kinderzitjes, e-bikes, speedbikes, fietsen met variëteit aan breedtes, te veel om op te noemen.” Met de Keuzewijzer kun je eenvoudig het juiste parkeersysteem naar wens selecteren. Iedereen kan zelf bepalen welke criteria van toepassing zijn op de stallingsvoorziening.


Stootrubbers

Over het niveau van de fietsparkeersystemen zegt Spapé: “Wat door de toetsing komt, heeft kwaliteit. Zo simpel is het. Fabrikanten kennen elkaar, dus ze willen niet met een slecht product aankomen. Hoeveel parkeersystemen we keuren, verschilt nogal. De ene keer zijn dat er twee, de andere keer twintig.” Soms verschilt het oordeel van het college van dat van de fabrikant. “Maar dan gaat het echt om kleine dingen. Bijvoorbeeld dat wij de stootrubbers die gebruikt zijn iets te dik vinden, of dat ze er te gemakkelijk afvallen als je je fiets parkeert.” Met FietsParKeur wordt zo objectief mogelijk gemaakt waaraan een goede fietsparkeervoorziening moet voldoen.

Ook Bot is blij met het niveau van de fietsparkeerplaatsen. “De kwaliteit is enorm omhoog gegaan. Alle fabrikanten maken stallingen van hoge kwaliteit.” Daarnaast is Bot blij dat ProRail op een gegeven moment ook instapte bij FietsParKeur. “Je ziet dat de stallingen op stations enorm gebruiksvriendelijker zijn geworden. Je had bijvoorbeeld geen uitschuifgoot, je moest zelf de fiets op de eerste etage van een stalling tillen.”

Eisen stallingen
De eisen van de fietsparkeersystemen zijn vooraf bekend zoals bijvoorbeeld de tilhoogtes en de breedte van een stalling. “Daarnaast bekijken we of er bijvoorbeeld e-bikes en kinderfietsen in passen en of een fiets met volle fietstassen niet omvalt”, zegt Spapé. Het hebben van een FietsParKeurlabel is van belang voor fabrikanten. “Door het keurmerk wordt voor de fietsparkeerder en voor gemeenten duidelijker welk systeem goed is. En zo ontstaat er vraag naar een goed product.” De aanvraag dient de fabrikant in bij de Metaalunie. Deze ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal voert het secretariaat van het college en keurt samen met de leden van het college de technische tekeningen van alle stallingen.

Eerder aan tafel

Van der Ham zwaait nu af als voorzitter van FietsParKeur. Hij wordt vervangen door José van Dijk. “Ik ben blij met haar voordracht. Ze heeft ervaring in de politiek en als ondernemer.” Hij heeft nog wel een tip voor de nieuwe voorzitter. “Gemeenten en scholen moeten eerder in contact komen met FietsParKeur. Het is daarbij van belang dat we eerder aan tafel komen. En niet pas als een school, ziekenhuis of stadscentrum klaar is en men denkt: oh ja, we hebben ook nog een stallingsplek nodig voor 2000 fietsen.”