Dossier Parkeren en MaaS

PARKEER 24 | juli 2019


Inhoud dossier

Gastblog Marenne Vlieg

Stand van zaken MaaS met Eric Mink

MaaS-pilots Amsterdam en Eindhoven

Parkeerdata ontbreken in MaaS-pilots

Parkeerpanel: Wanneer is Mobility as a Service een succes?

Blog Marc Moonen

MaaS-toepassing OQ Park